Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Έτος: Από έως

Διαθήκη

Παραπομπή: Μανουήλ Γρηγορόπουλος (1506-1532), έκδοση 2003
Έτος Συγγραφής: 2003
Σελίδες: 21-24
Έτος αναφοράς: 1509
Κατηγορία: Διαθήκη
Κείμενο:

Γρηγόριος Κύπριος ἀφήνει στὴ διαθήκη του διάφορα ποσὰ καὶ
ἀντικείμενα στοὺς μοναχοὺς τῆς μονῆς καὶ στὸ ἴδιο τὸ μοναστήρι.
Ἀναφέρονται: ὁ οἰκονόμος Παΐσιος, Δανιὴλ ἡγούμενος, Γεδεὼν ὁ
προοικονόμος, ἱερομόναχος Κλήμης Παλαιολόγος, Παΐσιος ὁ
Ἀθηναῖος, μοναχὸς Γεράσιμος ὁ ψάλτης, Σάββας μοναχὸς καὶ
τσαγγάρης, Γεράσιμος ὁ μάγειρος, Σωφρόνιος ἱερομόναχος,
Ματθαῖος ἱερομόναχος, Ἀρσένιος ἱερομόναχος, Μεθόδιος Βουρνέλας
καλόγερος, Σάββας ὁ Συριανός, Λεόντιος μοναχός, Μανουὴλ
Καμοῦλος ἐφημέριος τῆς μονῆς.


Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF Αρχείο Κειμένου
Ενημέρωση: 06-10-2017 12:16 - Μέγεθος: 246.35 KB

Επιστροφή