Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Έτος: Από έως

Διαθήκη

Παραπομπή: Μανουήλ Γρηγορόπουλος (1506-1532), έκδοση 2003
Έτος Συγγραφής: 2003
Σελίδες: 36-37
Έτος αναφοράς: 1510
Κατηγορία: Διαθήκη
Κείμενο:

19-10- 1510, Διαθήκη ἀρ. 22, σ. 36-37. Ὁ μοναχὸς Μάξιμος Βαβουλαίας
ἀφήνει κατὰ σειρὰ στὰ παιδιά του ἕνα σπίτι ποὺ κατέχει ἀπὸ τὴν Ἁγία
Αἰκατερίνη γιὰ δύο φορὲς 29 ἔτη εὑρισκόμενο πίσω ἀπὸ τὸν Χριστὸ
τοῦ Χαστούρη στὸ Ἐξώπορτο τοῦ Χάνδακα. Γι’ αὐτὀ πλρώνει ἐτησίως
ἀράδεγο στο μοναστήρι 5 ὑπέρπυρα. Τὸ σπίτι περιλαμβάνει πόρτεγο,
αυλή, μαγειρεῖο καὶ κάμαρα.


Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF Αρχείο Κειμένου
Ενημέρωση: 27-11-2017 22:08 - Μέγεθος: 247.37 KB

Επιστροφή