Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Έτος: Από έως

Διαθήκη

Παραπομπή: Μανουήλ Γρηγορόπουλος (1506-1532), έκδοση 2003
Έτος Συγγραφής: 2003
Σελίδες: 30-31
Έτος αναφοράς: 1509
Κατηγορία: Διαθήκη
Κείμενο:

18-9- 1509, Διαθήκη ἀρ. 17, σ. 30-31. Ἡ Καλὴ Σουριάδενα σύζ. τοῦ Ἰακώβου
ζητεῖ νὰ ταφεὶ στὴ λάρνακα τῆς οικογένειάς της στὴ μονὴ τῆς Ἁγίας
Αἰκατερίνης καὶ ἀφήνει ἐκεῖ «ἕνα σαρακονταήμερον καὶ ἓν
σαββατιάτικον» ἀπὸ τὴν προίκα της.


Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF Αρχείο Κειμένου
Ενημέρωση: 06-10-2017 09:53 - Μέγεθος: 246.01 KB

Επιστροφή