Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Έτος: Από έως

Διαθήκη

Παραπομπή: Μανουήλ Γρηγορόπουλος (1506-1532), έκδοση 2003, ἀρ. 16, σ. 21-24
Έτος Συγγραφής: 2003
Σελίδες: 21-24
Έτος αναφοράς: 1509
Κατηγορία: Διαθήκη
Κείμενο:

5-9-1509: Ὁ μοναχὸς Μάξιμος Βαβουλαίας ἀφήνει κατὰ σειρὰ στὰ παιδιά του ἕνα σπίτι ποὺ κατέχει ἀπὸ τὴν Ἁγία Αἰκατερίνη γιὰ δύο φορὲς 29 ἔτη εὑρισκόμενο πίσω ἀπὸ τὸν Χριστὸ τοῦ Χαστούρη στὸ Ἐξώπορτο τοῦ Χάνδακα. Γι’ αὐτὸ πληρώνει ἐτησίως ἀράδεγο στο μοναστήρι 5 ὑπέρπυρα. Τὸ σπίτι περιλαμβάνει πόρτεγο, αυλή, μαγειρεῖο καὶ κάμαρα.


Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF Αρχείο Κειμένου
Ενημέρωση: 09-12-2017 19:37 - Μέγεθος: 244.9 KB

Επιστροφή