Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Έτος: Από έως

Διαθήκη - Μανουήλ Γρηγορόπουλος (1506-1532), έκδοση 2003 Διαθήκη - Μανουήλ Γρηγορόπουλος (1506-1532), έκδοση 2003 Διαθήκη - Μανουήλ Γρηγορόπουλος (1506-1532), έκδοση 2003 Διαθήκη - Μανουήλ Γρηγορόπουλος (1506-1532), έκδοση 2003, ἀρ. 16, σ. 21-24 Ενοικίαση οικίας - Not. Emmanuele (Manoli) Corogonos, b. 42, librο Α Οικονόμοι - Ρ. Βλαχάκη, Κρητολογικά Γράμματα 9/10 Συμβόλαιο εκμίσθωσης σπιτιού - Not. Zorzi Petropulo, b. 199, libro 1 Συμφωνία - Not. Emmanuele (Manoli) Corogonos, b. 42, librο Α